Forsikring

Eika Skadeforsikring Q3 2018: fortsetter med god premievekst, men resultatet er noe ned sammenliknet med samme kvartal i fjor

Økningen i netto premieinntekter ble på 13% i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Skadeprosenten er opp 4,5 prosent til 57,6 prosent i 3. kvartal 2018 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt ble 114 millioner som er ned fra 130 millioner i samme periode i 2017. Dette tilsvarer en reduksjon på 16 millioner.