Sparing

Sparemarkedet i Norge første halvår viser en god vekst for privatpersoner, men med regionale forskjeller

Sparemarkedet i Norge for såkalte flyttbare eller konkurranseutsatte spareformer hadde en årsvekst på 6,1% per 2. kvartal 2018. For banksparing hadde Østfold den største veksten på 7,43% mens Oslo hadde det største volumet med 196,0 milliarder.

Banksparing/innskudd per fylke i Norge

*Vekst per kv.2 2018 er beregnet årsvekst. 

Det nasjonale volumet i Norge er på 1277 milliarder med en vekst på 5,8%.
– Oslo har det største markedsvolumet på 196,0 milliarder kroner i bankinnskudd per kv.2 2018 med 12 mnd vekst på 6,92%.
– Høyeste 12 mnd innskuddsvekst er i Østfold på 7,43 prosent, laveste- i Aust-Agder på 3,39 prosent.

Volum i bankinnskudd på nasjonalt nivå har sesongsvariasjoner og det viser også tallene fra bankers kvartalsrapporter som indikerer en høy 3 månedersvekst i andre kvartal 2018.

Merk: Vestfold er ikke inkludert p.g.a. at tall må omregnes som følge av kommunesammenslåinger

Oversikt og utvikling i ulike spareformer for privatmarkedet

Det nasjonale volumet i privatmarkedet for såkalte flyttbare eller konkurranseutsatte spareformer hadde en årsvekst på 6,1% per 2. kvartal 2018 dersom man kombiner banksparing, fondssparing og flyttbar pensjonsparing. Det totale volumet ved utgangen av 2. kvartal 2018 ligger 1641,5 milliarder kroner.

Banksparing og fondssparing dominerer mens flyttbar pensjonssparing vokser mest hos privatkundene.

Det siste året har den totale sparingen vokst med 89,6 milliarder, der:
– banksparing sto for 64 milliarder
– fondssparing sto for 4,6 milliarder
– flyttbar pensjonssparing sto for 21,05 milliarder

Vedlegg:

Grafer vedrørende fondssparing og pensjonssparing i privatmarkedet

 

 

Kilder: Finans Norge, VFF, SSB, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt