Lån

Mønsteret for renteendring i bankene den siste tiden avviker fra 2016

20. september økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 til 0,75 prosent. DNB Bank og SB1-Østlandet var de første bankene som besluttet å øke rentene sine for boliglån. Vi ser nå et annet mønster for renteheving enn det vi hadde i 2016. Samtidig forventer man minst én heving til av styringsrenten før utgangen av første kvartal 2019.

Forrige uke publiserte DNB Bank, og SB1-Østlandet litt senere samme dag, pressemeldinger om å øke rentene på boliglån. Renteendringene kom én dag etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 til 0,75 prosent. earlyWarning ser på historiske renteendringer siden oktober 2016 samt  framskrivninger av styringsrenten.

Tidslinje for renteøkning i 2016-2017:

*Tidslinjen er basert på renteendringer logget i Finansportalen.

I oktober 2016 var Nordea som ledet an og var den første banken som besluttet å øke renten for boliglån. DNB økte renten hele 39 dager etter Nordea, selv om andre store banker i Norge kom med renteendringer før dette. Det som var spesielt med bankenes renteendringer den gangen, var at det var stor grad av produkt- og kundedifferensierte prisendringer, samt at det foregikk en del prisøkninger uten annonsering.

I november 2016 sa DNBs konserndirektør for personmarkedet, Trond Bentestuen: «Det er flere faktorer som påvirker rentene kundene betaler på boliglånet sitt, og både konkurransesituasjonen og prisen på penger i markedet spiller inn på våre vurderinger. Begge disse faktorene indikerer nå at bunnen kan være nådd etter en periode med historisk lave renter på boliglån i Norge».

Når Nordea besluttet å øke renten, var pengemarkedsrenten (3 mnd) på vei opp, og som DNBs konserndirektør for PM sa, er Nibor en viktig variabel som påvirker rentene som kundene betaler. Grunnen til renteøkning den gangen var basert på den økende pengemarkedsrenten, men den flytende renten gir også en mulighet for bankene å skvise marginene sine for en periode og ikke tape kunder ved ikke å heve utlånsrenter i samme grad som konkurrentene.

Det forklarer hvorfor noen av bankene kom med renteøkningen ganske sent i 2017, f.eks. Sbanken – hele 270 dager etter Nordea.

Tidslinje for renteøkning i september 2018:

*Tidslinjen er basert på pressemeldinger fra banker.

20. september 2018 besluttet Norges Bank å øke styringsrenten med 0,25 til 0,75%. Dette var første renteøkning på syv år. 21. september annonserte DNB og SB1-Østlandet at de øker renten på boliglån med inntil 0,25 prosent. Noen av de andre store bankene i Norge gjorde senere det samme i uke 39 2018.

Denne gangen kom DNB først ut med renteendringer og Nordea fulgte opp og økte renten 4 dager etterpå. EWI mener at på grunn av den høyere styringsrenten, vil flertallet av de andre bankene i Norge justere rentene sine med ca. +0,25 prosent i løpet av de neste ukene. Likevel skaper dette en mulighet for banker som vil konkurrere på pris ved ikke å heve rentene.

Rekkefølgen i rentehevingene i 2016 og 2018 er ikke lik. Det er vanskelig å forutsi rekkefølgen på banker som vil øke renten, men man kan se at SB1- SMN, SB1- SNN og Sparebanken Vest økte rentene sine for boliglån nesten samtidig, både i 2016 og 2018.

Hvis man antar at neste renteheving blir basert på en økning av styringsrenten igjen, kan det være lurt å forvente at storbankene leder an og vil være de første som beslutter å heve renten på boliglån også neste gang.

Anslag av utlånsrente, Nibor og styringsrente

Norges Bank publiserte Pengepolitisk rapport 3/18 med nye framskrivninger for utlånsrente (nasjonalt), Nibor og styringsrente frem til kv. 4 2021. I denne rapporten ser vi at de nye framskrivningene av disse rentene er noe lavere enn i 2/2018. Det er estimert at utlånsrenten for boliglån skal øke fra 2,48% til 3,89% i siste kvartal av 2021. Styringsrenten vil øke til 2,09 prosent og tremåneders pengemarkedsrente til 2,43 prosent i kv. 4 2021.

Basert på prognoser kan man forvente minst én økning av styringsrenten før utgangen av første kvartal 2019.

Rangering: lån over 2 mill. m/flytende rente (eff.rente) – renteheving

Grafen viser de første renteendringene siden 20. september. Blant utvalgte banker har, i henhold til Finansportalen, SB1- Østfold/Akershus, SB1 SR-Bank, SB1- Nordvest og Selbu Sparebank senket rentene sine.

SB1 SR-Bank besluttet å øke renten 25. september, men banken senket renten med 0,13 prosent for boliglån 27. september, viser data fra Finansportalen.

DNB Bank sin laveste rente er grønt boliglån på 2,39 prosent (2,30 prosent nominell rente).

Det er verdt å merke seg at når denne saken ble skrevet hadde hverken Danske Bank eller Handelsbanken annonsert noen renteheving.

Kilder: Finansportalen, Norges Bank, Oslo Børs, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt