Lån

Faste renter nå lavere enn flytende

Gjennomsnittet for flytende renter på boliglån over 2 millioner ligger nå over gjennomsnittet for fastrente på både 3- og 5-årige lån.

Denne månedens produktprofil (se figur 1) viser at Danske Bank ikke lenger er alene om å ha den beste renten på BLU og på lån med flytende rente over 2 millioner. Handelsbanken har matchet Danske Bank med renter på 2.49 % (flytende over 2 mill.) og 2.4 % (BLU).


Figur 1 sammenlikner produktprofiler for utvalgte banker.

Vi ser at gjennomsnittsrenten for flytende produkter prises over 5 års fastrente. De absolutt beste rentene finner man hos Danske Bank BLU Akademiker og Handelsbankens BLU-produkt for Juristforbundet, begge med en rente på 2.4%.

Blant fastrenteprodukter er beste renter 2.60 % fra Storebrand på lån med 3 års binding og 2.72 % på 5-årige lån hos KLP Banken. Ser man på gjennomsnittlige renter for alle banker og produkter i det siste året, ser man en klar divergens mellom flytende og faste renter. De faste rentene har falt gjennom hele året, men spesielt siden august. De flytende rentene har hatt en klart høyere trend siden februar/mars dette året.


Figur 2 viser gjennomsnitt av flytende (rød linje) og faste renter (1-3 år, 3-5 år, 5-10 år) siden januar 2019.

Kilder: Finansportalen, earlyWarning

Legg igjen en kommentar