Bolig

DNB blir første norske bank i markedet for nettbaserte meglertjenester til fastpris

Det gjenstår å se om banken har sterke kort i møte med allerede etablerte nettbaserte meglertjenester.

Samsolgt, som nylig ble lansert, skal snu den negative veksttrenden til DNB Eiendom og erobre markedsandeler som frem til nå har ligget utenfor bankenes rekkevidde. Deler av nedgangsperioden i DNB Eiendom, som over lengre tid har slitt med svekket salg og kraftig redusert lønnsomhet, tilskrives bransjekonkurranse og digitalisering, hvor nettbaserte meglertjenester gjør det godt. Altså er Samsolgt et direkte resultat av et marked i endring og vekst og et forsøk på å posisjonere seg i dette.

Slik fungerer Samsolgt

  • Gjennom samarbeid mellom selger og megler, hvor selger gjør mer enn ved vanlige meglersalg, får man lavere kostnader ved boligsalget.
  • Selger kan gjøre alt som ikke innebærer formelle krav selv, fra skjemautfylling, fotografkontakt og klargjøring av bolig til avholdelse av selve visningen.
  • Mesteparten skjer digitalt via Samsolgt-portalen, fra bestilling av takstperson, utfylling av informasjon om boligen og meglerkontakt (via chat).
  • Samsolgt tilbys til fastpris på 45.000 kr. Man får visningspakke, megler (juridisk ansvarlig), fotografering, tilstandsrapport, offentlige dokumenter, Finn-annonse og salgsoppgave.
  • Hvis man angrer, eller har behov for økt assistanse, kan man enkelt bytte til tradisjonell eiendomsmegling. Fastprisbeløpet inngår da i det nye regnestykket.

Samsolgt tilbys inntil videre for boligselgere som skal selge leilighet i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen, og fremstår som en slags megler «light», som holder seg i bakgrunnen og assisterer med primærbehov, og som kan involveres grundigere etter ønske. Christoffer Hveem i DNB Eiendom anslår at Samsolgt svarer på et etterspurt produktbehov fra omkring 10 % – 15 % av kundene i totalmarkedet.

Dette er konkurrentene

En rekke nettbaserte meglertjenester som opererer med fastpris har allerede etablert seg. Disse tilbyr også en lavere fastpris enn DNBs Samsolgt, og det gjenstår å se om kundene i dette markedet vil velge Norges største bank sin løsning, eller om denne er priset for høyt i forhold til resten av markedet.

Propr er blant de mest kjente aktørene i markedet. De tilbyr en fastpris på mellom 33. 000 – 34. 000 kroner, avhengig av størrelse på leilighet. For omtrent ett år siden inngikk Propr et partnerskap med Danske Bank. Partnerskapet fremstår som et gjensidig bytteforhold, hvor Propr sine kunder får tilbud om finansiering (boliglån) fra Danske Bank. Danske Bank gir til gjengjeld sine kunder mulighet til å prøve Propr. Knut Anders Wangen, kommersiell direktør i Danske Bank, uttalte i en pressemelding følgende:

«– Når vi tilknytter oss denne type digitale tjenester er det for å skape gode digitale kundeopplevelser, hvor vi her kan koble kundene sammen på en måte som gjør at det skaper merverdi for kunden. Vår hypotese er at denne type digitale tjenestereiser vil være aktuelt for en stadig større andel av kundegruppen, og sånn sett er det naturlig for oss å jobbe med flere typer aktører. Det er ikke noe signal, men heller et spørsmål om hva digitaliseringen muliggjør av nye tjenester».

Andre aktører i markedet inkluderer Himla (fastpris: 30. 000 kroner) og Selgboligselv.no (fastpris: 15 490 kroner).

Nok et eksempel på pressede marginer i bank- og meglerbransjen

Digitalisering av tjenester innen eiendomsmegling føyer seg inn i rekken av områder som spiser av fortjenesten i bankene; I dette tilfellet bankenes meglertjenester på eiendom.

Vi mener at man kan forvente at DNB, i kraft av sin rolle som landets største bank, setter presedens for resten av bank-Norge, og at Samsolgts resultater slik vil være toneangivende for hva andre norske banker gjør. Dessuten vil sannsynligvis kundenes preferanser for å bruke nettbaserte meglertjenester forsterkes når en så stor aktør tar dette grepet.

Kilder: selgboligselv.no, himla.no, danskebank.no, propr.no, dinside.no,
dnbeiendom.no, samsolgt.no, db.no, earlyWarning

Legg igjen en kommentar