Nyhetsstrøm

Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte

SSB: Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i juni–august sammenlignet med de tre foregående månedene. Fastlands-BNP falt med 0,2 prosent fra juli til august.

http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/veksten-i-fastlandsokonomien-fortsatte

Ta meg til kilden

Legg igjen en kommentar