Nyhetsstrøm

BITS-konferanse om nordisk betalingssystem

Finans Norge: Hva skjer med nordisk betalingsformidling? BITS inviterer til informasjonsmøte 24. oktober om utviklingen i «P27», det nordiske betalingsformidlingsprosjektet. Bankene vil få informasjon om hva prosjektet vil få å si for norske banker og norsk betalingsformidling. Målet er å skape verdens første løsning for nasjonale og grenseoverskridende betalinger i flere valutaer (SEK, DKK, EUR og NOK), og søke å oppnå stordriftsfordeler gjennom samling av de nasjonale løsningene. P27-initiativet styres av de syv bankene og det er etablert en omfattende dialog med næringsorganisasjonene i de fire landene.

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2018/10/bits-konferanse-om-nordisk-betalingssystem/

Ta meg til kilden

Legg igjen en kommentar