Lån

Prognoser for 2020: Markedsutsikter PM utlån

Ved bruk av Norges Banks prognoser for gjeldsvekst i husholdningene fra Pengepolitisk rapport fra desember 2019 har Earlywarning utarbeidet en prognosemodell for utlån i personmarkedet.

 

Markedsvekst i regionene:

Det sterkest voksende markedet per tredje kvartal 2019 er Oslo med en tolvmånedersvekst på 6,6%. Denne ser vi faller til 6,2% i følge prognosen ved fjerde kvartal 2020.
– Blant landsdelene ser vi at Østlandet er den klart sterkest voksende regionen, og vil ha en total markedsstørrelse i utgangen av 2020 på 1 880 milliarder kroner.

 

Markedsvekst i byene:

Foruten Oslo ser vi en relativ sterk vekst i Trondheim og Bergen med 5,9% og 5,0% for tredje kvartal i år. Disse faller til 5,6% og 4,8% i 2020, med totale markedsvolumer på 149,3 og 205,6 milliarder kroner (figur 2).
– Stavanger er blant de svakest voksende markedene med 2,8 prosent i årlig vekst per tredje kvartal, denne ser vi falle til 2,5% i utgangen av 2020 (figur 2).

Kilder: SSB, Norges Bank, Earlywarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt