Sparing

Innskuddsmarginene dekker opp for pressede utlånsmarginer

Fra utgangen 2018 til 3. kvartal 2019 er bankenes utlånsmarginer til husholdningene ned med 0,57 prosentpoeng, mens i samme periode er innskuddsmarginene opp hele 0,75 prosentpoeng. Dette dekker opp for lavere utlånsmarginer. Blant bankene som viser innskuddsmarginen har SB1-SNN den høyeste på 0,84 prosent.

«Ifølge statistikken til Statistisk sentralbyrå var den gjennomsnittlige innskuddsrenten på 1,01 prosent i oktober. Det var nesten to prosentpoeng lavere enn boliglånsrenten. Avstanden mellom de to rentene har ikke vært så stor på minst ti år, som er så lenge SSB har ført sammenlignbar statistikk over dette. Ifølge analytikerne er den viktigste årsaken at det ikke er nok konkurranse mellom bankene på innskuddsrente. Heller ikke marginen, som bestemmes av forskjellen på innskuddsrenten og pengemarkedsrenten Nibor, har vært like høy de siste ti årene.» DN

Siden inngangen til 2018 er det DNB og SB Vest som har økt innskuddsmarginen mest:

-Høyest margin har SB1-SNN med en rapportert margin på 0,84 prosent per 3. kvartal 2019

-DNB har nest best margin på 0,74 prosent, men sterkest økning på 0,61 prosentpoeng i perioden frem til 3. kvartal 2019

-SB Vest har samme økning som DNB, men noe lavere margin på 0,64 prosent

Rentebegreper

  • Utlånsmarginen er utlånsrenten fratrukket pengemarkedsrenten.
  • Innskuddsmarginen er pengemarkedsrenten fratrukket innskuddsrenten.
  • Rentemarginen er utlånsrenten fratrukket innskuddsrenten.
    Rentemarginen er et uttrykk for prisforskjellen mellom to ulike produkter som banker tilbyr.
  • «Marginen» det refereres til er en differanse mellom to ulike rentestørrelser og ikke en margin i vanlig forstand.
  • For pengemarkedsrenten benyttes 3 måneders effektiv NIBOR3 fra siste dag i den aktuelle perioden.
  • «Når utlånsmarginen reduseres, øker gjerne innskuddsmarginen. Tilsvarende reduseres ofte innskuddsmarginen når utlånsmarginen øker» Norges Bank.

Variasjoner siden 2017 – det store bildet:

  • 2017 sank NIBOR3M en god del og bankene fikk et marginløft i utlån
  • Fra midten av 2018 frem til i dag har NIBOR3M økt en god del og bankene fikk et marginløft i innskudd
Kilder: Finanstilsynet, Bankenes finansrapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt