Nyhetsstrøm

Nye bankavtaler gir ytterligere 150 millioner kroner i lån til gründere

Shifter: Innovasjon Norge inngår nye avtaler i vekstgarantiordningen med Danske Bank, Sparebanken Møre og Sparebanken Vest.
Avtalene har en samlet ramme på 150 millioner kroner, og skal gjøre det lettere for innovative bedrifter i vekst å få tilgang til lån. Bankene kan innvilge lån på opptil 4 millioner kroner per bedrift, og Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av lånebeløpet.

https://shifter.no/nye-bankavtaler-gir-ytterligere-150-millioner-kroner-i-lan-til-grundere/

Ta meg til kilden

Legg igjen en kommentar