Innovasjon

Lanserer heldigital bank for bedrifter: Aprila Bank

Mener bedriftsmarkedet har for dårlige bankløsninger. Nå kommer et heldigitalt alternativ som kan gi deg kreditt på 15 sekunder.

Den nye «heldigitale» Aprila Bank, mener de tradisjonelle bankene har sovet i timen og neglisjert småbedriftsmarkedet. Med kontoen full av millioner, skal de i løpet av 2018 lansere en teknologibank for gründere og småbedriftseiere. Strategien: Gjennom API-er til regnskapssystemet ditt.

— Det har skjedd mye digitalt for privatbankmarkedet, men ikke for bedriftsmarkedet. Forskjellen på en privat- og en bedriftskonto, er at den ene tar minutter å opprette, mens den andre tar et par uker, sier Per Christian Goller, daglig leder i Aprila Bank.

De vil basert på realtidsdata fra kundene kunne utvikle bedre risikomodeller som raskere og mer automatisert kan innvilge lån. Der den prosessen i stor grad er manuell og tar utgangspunkt i gamle data hos de tradisjonelle bankene, mener Aprila at de kan gi et bedre bilde av kundens risikoprofil ved å ta i bruk langt flere parametere.

— Vi finner ikke opp hjulet på nytt, men det er ingen regulatoriske forhold som bestemmer at det skal ta to uker å få en bedriftskonto eller tre uker å få et lån. Det er bankenes egne systemer. Vi mener at dette er et teknologispørsmål, sier Goller.

Hva betyr det å være et teknologiselskap?

På spørsmål om hva det innbærer å være et teknologiselskap, svarer Israr Khan, CDO og CTO i Aprila Bank: — Det handler om kultur, og hvordan vi tenker produktutvikling, på hvilke premisser vi lager våre produkter og tjenester. Å ha 1500 utviklere, betyr ikke at man er et teknologiselskap. Det handler om å evne å se nye måter å gjøre ting på.

Han understreker at banken vil starte som en API-løsning integrert med regnskapssystemer, slik at man kan utføre bankoppgaver direkte i regnskapssystemet.

— Vi er et finansielt API, men det er der vi starter. Vi skal også ha egne produkter og tjenester. Den nærmeste sammenligningen du kan finne til oss er Solaris Bank som gjør noe av det samme i Europa.

Aprila Bank vil i hovedsak skaffe kunder gjennom partnere

— I hovedsak gjennom partnere. Vi har et sterkt ønske om å skalere på teknologi, ikke på kundebehandlere. Til tross for at vi er en startup, ønsker ikke staten flere ansatte i finansbransjen, så vi har en arbeidsgiveravgift på 19,1 prosent. Og to prosentpoeng høyere skatt på overskudd, når det måtte komme. Det gjør det enda viktigere å skalere på teknologi. Det kan vi best gjøre ved å distribuere produktet gjennom partnere som har etablerte kanaler til bedrifter, sier Goller.

Kilder: Shifter, Aprila.no
Abonner på nyhetsbrevet vårt