Makro og bankmarked

For tidlig å fastslå om arbeidsledigheten biter seg fast​

Men risikoen for at bankene får en større økning i tap på boliglån er relativt liten i andre halvår.

Arbeidsledigheten er lavere enn i de første månedene etter at landet stengte ned, men fortsatt høyere enn før korona.​

Ved utgangen av juli var 4,9 % av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, tilsvarende 139 838 stykker, mot 4,8 % i juni. I tillegg kommer 83 383 delvis ledige og 9 513 på tiltak. Totalt blir dette 8,1 % av arbeidsstyrken. 

 

Betyr dette at ledigheten biter seg fast? Ifølge Nav er det normalt med stigende ledighet i juli.

De skriver:

  • «Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må sees i sammenheng med at antallet helt ledige vanligvis øker fra juni til juli».
  • ​«Det er nå 41 800 færre delvis ledige enn ved utgangen av juni. Nedgangen i antallet delvis ledige skyldes at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli». 

Tabellene viser helt ledige i forhold til prosent av arbeidsstyrken.

Oslo og Viken har den høyeste ledigheten med henholdsvis 6,7 % og 5,5 % helt ledige. Nordland fylke har landets laveste ledighet på 3,2 %. Høyest ledighet ser man innen reiseliv og transport, på 10,7 %. 

Aldersgruppene mellom 20 og 39 år har størst ledighet, alle med over 6 %.  

​NAVs ukentlige arbeidsledighetsstatistikk finnes her.

Vi mener: Gitt at dagens arbeidsledighetsnivå holder seg stabilt, er risikoen for tap på boliglån i 2. halvår relativt liten. En potensiell risiko er at eksportmarkedene vil ha større problemer med Covid-situasjonen fremover, noe som kan påvirke arbeidsledigheten. Det samme vil en ny eventuell innstramming i næringslivets drift fra myndighetenes side kunne gjøre. 

Kilder: NAV, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt