Bolig

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,5 prosent i mars 2018

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,2 prosent. Nå er boligprisene 2,2 prosent lavere enn i fjor. Den sterkeste boligsprisveksten er i Oslo på 1,7 prosent i mars 2018 og svakest i Kristiansand på -1,1 prosent.

«Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017 har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang», sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Storbyene i Norge

I mars var det en oppgang i boligprisene i flere områder på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Av byene hadde Oslo sterkest oppgang med 1,7 prosent. Svakest utvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 6,6 prosent, mens Hamar har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

«Selv om det er flere tegn på bedring i det norske boligmarkedet sammenlignet med den svake utviklingen i 2017, så er det bare i hovedstaden vi kan konstatere at det har vært et markant trendskifte. Normalt vil et økt utbud av boliger for salg i andre kvartal dempe prisveksten fra første kvartal, og det er grunn til å anta at det vil skje også i år. Det er sannsynlig at den sterke utviklingen i bruktboligmarkedet i Oslo vil øke både tilbudet og salget i ny-boligmarkedet i hovedstadsområdet, noe som etter hvert vil kunne dempe etterspørselen i bruktboligmarkedet», avslutter Dreyer.

Prisstatistikk

Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt