Bolig

Undersøkelser viser koronaeffekt på boligkundene ​

Økt tro på stigende boligpriser, meldte NBBL i sitt månedlige boligprisbarometer i slutten av februar.

Barometeret viste at andelen som hadde tro på at boligprisene ville stige, 58 % av respondentene, ikke hadde vært høyere siden sommeren 2018. I Oslo hadde 8 av 10 tro på økte boligpriser. I tillegg hadde folk fortsatt sterk tro på egen inntektssikkerhet – bare 6 % av respondentene bekymret seg for å i løpet av det neste året bli arbeidsledige.

Mens disse trendene i folks forventninger før 12. mars, dagen koronaviruset offisielt sett rammet Norge, viste grunn til økt temperatur og etterspørsel i boligmarkedet, er de i inneværende situasjon heller talende for at boligkundene hverken forventet eller tok høyde for en krise av dagens størrelse.

Boligmarkedsbarometeret for mars, basert på en undersøkelse gjennomført mellom 10. og 15. mars, viser en ventet helomvending. I løpet av uke 11 (9.-15. mars) økte andelen som var redde for å miste jobben de neste 12 månedene til 11 %, og da var utbruddet og smittevernstiltakene i sin spede begynnelse.

En undersøkelse fra Prognosesenteret gjengitt i Dagens Næringsliv, fikk følgende resultater:

  • 25 % vil vente med å selge bolig før de har kjøpt ny. Til sammenligning var samme andel på 39 % i september.
  • Stadig flere er usikre med tanke på kjøp av bolig før salg av gammel bolig. Andelen har økt fra 11 % til 23 %.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 20. til 25. mars.

Kilder: dn.no, nbbl.no​

Legg igjen en kommentar