Lån

Gjeldsveksten i husholdningene reduseres og det påvirker markedsutviklingen på utlån i fylkene

12 mnd veksten i relevante totale utlån* til husholdningene i Norge var på 6,7 prosent per kv. 2 2018. På nasjonalt nivå hadde, ifølge SSB, bankene en årsvekst på 8,5 prosent og finansieringsforetakene en vekst på 10,1 prosent, mens veksten i kredittfortakene lå på 4,8 prosent og lån overført til livselskaper kun på 0,1 prosent. Den dempede veksten slår også ut i en lavere vekst på fylkesnivå per 2. kv 2018.