Innovasjon

Kunstig intelligens (AI) er et begrep som i dag egentlig handler om maskinlæring, men med store følger for bank og forsikring

I dag er AI-begrepet hovedsakelig brukt til å referere til det man kaller maskinlæring. Dette er teknikker som gjør at programmer kan oppdage mønstre gjemt i enorme mengder strukturerte og ustrukturerte data. Selv om AI per i dag handler om maskinlæring, og kanskje tar litt brodden av begrepet AI, så har maskinlæring evnen til å gjøre store endringer i bank og forsikring.