Kunde og Marked

Norske husholdningers tillit til økonomien er på bunnivå

Det viser forbrukertillitsindeksen CCI, som nå ligger lavere enn noen gang tidligere, helt siden Opinion begynte målingene i 2007.

Vi må tilbake til finanskrisen for å finne tilsvarende tall for Norge

CCI (Consumer Confidence Index) for mars viste et stort fall til minus 10,4, mens aprilmålingen er helt nede på minus 13,3.

To indikatorer med et markant fall er henholdsvis 1) egen økonomi nå sammenlignet med for ett år siden, og 2) sannsynlighet for innkjøp av større forbruksvarer. Også indeksen for tro på egen økonomi om ett år, som i mars var negativ, faller videre. Seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, sier følgende om denne fremtidsrettede troen på egen økonomi:

«Kun tre ganger i tidsserien har det vært flere pessimister enn optimister. Indikatoren hadde i mars ikke vært negativ siden september 2008».

Redusert forbruk de neste tolv månedene

Forbrukerne vil det neste året kjøpe færre større forbruksgoder, bil, bolig og oppussing, ifølge kjøpsindeksen som er del av målingen. Også denne falt markant i april. Mens kjøpsindeksen i mars hadde et moderat fall, er nedgangen for april statistisk signifikant.

Figur 1: forbrukertillitsindeksen. Med en CCI over 0 kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

Allerede sliter 1 av 10 husholdninger økonomisk

I en SIFO-undesøkelse foretatt 3 uker inn i «nedstengningen» av norsk økonomi har vi en «problemgruppe» på 8 %, det vil si 192.000 husstander, som har økonomiske problemer (se figur 2). Denne gruppen har betalingsproblemer, og mange har misligholdte regninger.

«Problemgruppen» forventes å øke. Det vil si at flere i den såkalte «utsatte» gruppen på rundt 720.000 husholdninger vil bevege seg over til problemgruppen.

Figur 2: SIFO-undersøkelse om norsk økonomi foretatt i begynnelsen av april.

Kilder: forbrukertillitsindeksen fra Opinion, 
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) via NRK
Abonner på nyhetsbrevet vårt