Kunde og Marked

Norsk BNP reduseres med 6,3 % i 2020

IMFs ferske økonomiske prognoser for Norge viser et kutt på 6,3 % i BNP og en forventet arbeidsledighet på 13 %, men Norge vil komme seg bedre gjennom krisen enn andre land.

Selv om det ventes et oppsving på 2,9 % i norsk BNP for 2021 estimerer IMF en arbeidsledighet på 7 % neste år (se figur 1a).

Figur 1a: basis-anslag for Norge viser prosent endring fra året før.
Figur 1b: 3 scenarier utover basisanslagene for verdensøkonomien.

Forutsetningen er at pandemien holdes nede fra andre halvdel i år

Tallene over refererer til de såkalte basis-anslagene til IMF. Dette innebærer at de sterke smittehemmende «lockdown»-tiltakene gradvis kan avvikles fra sommeren av, og at den økonomiske aktiviteten normaliseres sammen med politisk-økonomiske støttetiltak.

Hva hvis pandemien trekker ut, og/eller vi får et nytt utbrudd i 2021?

Dersom dette skjer, vil verdensøkonomien få et enda større fall på ytterligere 3 – 8 prosent utover basis-anslagene (se figur 1b). Her er det ikke tall for Norge separat, men et slikt scenario vil naturligvis ramme Norge også.

Norge er best rustet i verden, ifølge oversikt

En oversikt publisert av forsikringsgiganten FM Global viser at Norge er det landet i verden som er best rustet når pandemien slipper taket.

Ettersom man ser at pandemien kan holdes i sjakk, er det allerede noen innsikter som ser på hvilke land som vil komme best tilbake etter krisen. Som figur 2 viser, ligger Norge best an. Noen av grunnene til dette er:
– et velfungerende helsevesen, gode statsfinanser og politisk stabilitet,
lite korrupsjon
– raske og gode tiltak som dempet utbruddet godt

Figur 2: rangering av land som sannsynligvis kommer seg best og raskt ut av krisen.

Kilder: IMF, FM Global via BBC, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt