Kort og betalinger

Nordisk bankgruppe vil etablere en felles nordisk betalingsinfrastruktur

En gruppe store svenske, danske, norske og finske banker utreder for tiden muligheten for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter. Målet er å skape verdens første område for nasjonale og grenseoverskridende betalinger i flere valutaer (SEK, DKK, NOK og EUR) i Norden.

Med utgangspunkt i åpen tilgang og felles europeiske standarder vil infrastrukturen bidra til økt konkurranse mellom nordiske betalingstjenesteleverandører, sier DNB i en pressemelding.

DNBs pressemelding (som er felles for alle de innvolverte bankene) sier videre at: «I tillegg til økt integrering vil en harmonisert nordisk betalingsinfrastruktur skape et bedre grunnlag for innovasjon og oppmuntre til utvikling av nye produkter og tjenester til fordel for alle sluttbrukere. Dette vil gjøre det mulig for de nordiske landene å opprettholde sin posisjon som noen av verdens mest digitale samfunn. Det vil dessuten understøtte dagens krav til skalerbare, sikre, raske og effektive betalingsinfrastrukturer.»

«De nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte og velfungerende i verden og leverer tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og bedrifter i hele regionen. Samtidig er de eksisterende betalingsinfrastrukturene svært fragmenterte og følger landegrensene, til tross for tette bånd mellom landene. En harmonisering av de nasjonale infrastrukturene og produktene som tilbys, vil lette betalinger på tvers av landegrenser og fremme handel mellom de nordiske landene, noe som igjen vil bidra til økt vekst og sysselsetting.»

Bankene bak initiativet er Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB og Swedbank.

– For oss nordmenn kan et slikt system gjøre at betaling til Sverige, Danmark og Finland blir mye enklere enn i dag. Nå har vi satt oss ved bordet sammen med alle de store bankene for å se hva som er mulig. Vi har også en positiv dialog med myndighetene i alle de nordiske landene, sier mediekonsernsjef Thomas Midteide i DNB til E24.

Målet er at løsningen skal benytte europeiske standarder, slik at den enkelt kan implementeres av kommersielle aktører.

– I dag er det vanskelig å lage betalingsløsninger som fungerer godt på tvers på landene, og som håndterer alle valutaene. Vipps kan være et eksempel. I dag håndterer tjenesten kun norske kroner, sier Midteide.

– Vi ska undersöka om det går att göra det här tillsammans. Kronbetalning görs först i kronor i dag men om betalningen sedan ska göras i Finland ska den genomgå en «clearing». Vi vill bygga en gemensam räls för betalningar som ska hantera alla tre nordiska valutor plus euro. Med en gemensam infrastruktur blir det enklare, snabbare och billigare för kunder för att vi slipper investera i flera parallella strukturer i flera olika länder, sier Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektør i SEB, til Realtid.se.

Når Di Digital ringer Swedbank for ytterligere kommentarer holder de kortene tett til brystet:

– Vi vill med detta berätta att samtalen pågår, men vi har inget ytterligare att kommentera i nuläget. Vi återkommer när vi kommit en bit längre, sierJosefine Uppling, pressesjef hos Swedbank.

Ikke overraskende lar Vipps seg begeistre av planene.

– Reduserte kostnader og økt utbredelse av tjenesten er avgjørende for at bruken øker. Jeg vil jo at du skal kunne stå på Arlanda og bruke Vipps som du gjør i Norge, sier Vipps-sjef Rune Garborg til E24.

De er ikke direkte involvert i utredningsarbeidet, som drives av bankene. Men selskapet jobber med å få utvidet Vipps slik at det i fremtiden også kan brukes i utlandet og mellom brukere i forskjellige land.

Finans Norge: Det er sentralbankene i de respektive land som er regulerende myndighet for denne type tjenester. De syv bankene som står bak initiativet understreker at de har samme mål som eksisterende nasjonale infrastrukturprosjekter i Norge og Sverige.

– Det norske markedet for betalingsformidling har ligget helt i forkant internasjonalt fordi man har utviklet en felles grunnleggende infrastruktur der alle aktørene kan delta. Det at noen store aktører går foran for å realisere det samme på tvers av landegrensene i Norden er positivt, og vi ser frem til å være bidragsyter i denne prosessen, sier Kreutzer.

Kilder: e24, DNB, Realtid, Di Digital, Finans Norge
Abonner på nyhetsbrevet vårt