Kunde og Marked

Tre tsunamier slår Vestlandet?

Oljeprisfallet, i kombinasjon med koronakrisen og kronekursfallet, stiller Vestlandet overfor store utfordringer.

Rogaland fylke har 22 889 sysselsatte innen utvinning av olje og gass samt tilknyttede næringer. For landsdelen totalt, inkludert Vestland fylke og Møre og Romsdal, sysselsettes 38 304 personer i olje- og gassrelatert næring.

Figur 1: sysselsetting etter bosted som andel av total sysselsetting

NRK melder at Næringsalliansen i Hordaland sammen med Sogn og Fjordane Næringsråd har gjennomført undersøkelser blant bedriftene på Vestlandet. Her kommer det frem at mer enn halvparten av bedriftene har måttet permittere ansatte, og hver tredje bedrift sier at det blir kritisk dersom koronasituasjonen vedvarer over lenger tid.

Meglerhuset Pareto er ute med en ny analyse av DNB hvor kursmålet kuttes og de estimerte utlånstapene heves. Meglerhuset estimerer at tapene vil være høyest innen olje- og offshorenæringen. Her estimerer Pareto et tap for DNB på hele 5 % i perioden 2020 til 2021.

Av banker i regionen ser vi at SR-Bank har økt sin eksponering i sektoren det siste året og har nå en andel på 4,74 % av total næringsportefølje eksponert mot olje- og energisektoren. Motsatt har Sandnes Sparebank redusert eksponering betydelig, fra 2,49 % til 0,44 %.

Tabell 1: Utlån til kunder segmentfordelt.

Landsdelen er også svært globalt rettet og består av en stor andel norsk eksport der globale restriksjoner kan ramme næringslivet hardt. Landsdelen står for hele 37 % av nasjonal eksport fra fastlandet, og Vestland fylke har hele 17,7 %.

Tabell 2: eksport fra fastlands-Norge

Kilder: NAV, SSB: Tabell 07984, 08817, bankenes kvartalsrapporter, NRK
Abonner på nyhetsbrevet vårt