Nyhetsstrøm

Statsbudsjettet: Finanstilsynet vil kartlegge hvordan klimaendringer påvirker finans

Finans Norge: I statsbudsjettet får Finanstilsynet i oppgave å kartlegge hvordan klimaendringene kan påvirke finansiell stabilitet. Dette er helt i samsvar med finansnæringens eget veikart for grønn konkurransekraft som ble lagt fram i juni i år.

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2018/10/statsbudsjettet-finanstilsynet-vil-kartlegge-hvordan-klimaendringer-pavirker-finans/

Ta meg til kilden

Legg igjen en kommentar