Kunde og Marked

Rekordhøy arbeidsledighet

Antall ledige har steget til rekordhøye nivåer de siste ukene. Den nasjonale arbeidsledigheten inkludert de som er på tiltak er nå på 10.9 %.

Hardest rammet er Oslo med en andel på 13,3 %, tilsvarende 51 856 personer. Nasjonalt er tallet per 24. mars 305 627 personer.

Krisen rammer hele Norge og en ser en ledighet på rundt 10 % for alle fylker. Nordland og Troms og Finnmark har så langt laveste ledighet med henholdsvis 9 og 9,8 prosent.

Tabell 1: Andel arbeidsledige inkl. arbeidssøkere på tiltak av arbeidsstyrken

Figur 1: Antall ledige inkl. arbeidssøkere på tiltak

Andelen søknader om dagpenger grunnet permittering er nå på  86,6 %, en dramatisk økning fra rundt 24 % den 9. mars i år.

Figur 2: Andel søknader om dagpenger, ordinære og grunnet permittering

Helt ledige fordelt på yrke

Tabellen viser utviklingen i helt ledige både i antall og i andel siste måneden fordelt på yrke.

For mer detaljert næringsinformasjon ned på fylkesnivå, se dette Excelarket fra NAV.

Kilder: NAV
Abonner på nyhetsbrevet vårt