Sparing

Privat liv- og pensjonsparing vokser med 17,3 prosent

Konkurranseutsatte, det vil si flyttbare liv- og pensjonsprodukter, har fortsatt en høy vekst i Norge. Volumet ligger nå på 147,5 milliarder i forsikringsforpliktelser per 3. kvartal etter en 12 månedersvekst på 17,3 prosent, viser tall fra Finans Norge.

Utvikling i flyttbare liv- og pensjonssparemidler


Figur 1 viser volum og vekst i flyttbare liv- og pensjonsmidler i personmarkedet.

– Volumet i flyttbare liv- og pensjonsmidler har økt med 11,1 milliarder i 2018, tilsvarende 17,3 prosent. De to siste kvartalene har veksten vært over 4 prosent.

Markedsandeler i de ulike produktgruppene


Figur 2 viser markedsandeler innenfor individuell kapitalforsikring med investeringsvalg basert på forsikringsforpliktelser 

– Nordea har en andel på 55,8 prosent og er klart største aktør.
– Høy markedskonsentrasjon; Nordea sammen med Storebrand og DNB har en andel på over 85 prosent.

 

Figur 3 viser markedsandeler innenfor individuell pensjonsforsikring med investeringsvalg basert på forsikringsforpliktelser 

– DNB har en andel på 27,5 prosent.
– DNB sammen med Storebrand og Nordea har en andel på 65,8 prosent av markedet.

Figur 3 viser markedsandeler innenfor privat kollektiv pensjonsforsikring med investeringsvalg basert på forsikringsforpliktelser 

– Storebrand har en andel på 30,4 prosent og er markedsleder.
– Storebrand sammen med DNB og Nordea har en andel på 73,2 prosent av markedet.

Regjeringen kommer med forslag til innføring av individuell pensjonskonto

Før jul kommer regjeringen med et lovforslag om innføring av individuell pensjonskonto.

«Pensjonskonto er en slags lønnskonto, men istedenfor lønn er det innbetaling til pensjon fra arbeidsgiver som settes inn, og pengene kan ikke brukes før arbeidstageren er tidligst 62 år. Det skal gi arbeidstagerne bedre oversikt over egen pensjon.» DN

Kilder: Finans Norge, earlyWarning, Dagens Næringsliv
Abonner på nyhetsbrevet vårt