Innovasjon

Med Amazon på laget?​

Amazon kommer til Norge, og for bankenes bedriftsmarked byr dette på både muligheter og trusler.

Amazon har bekreftet både at de lanserer i Sverige, og at de skal bruke sin posisjon der til å utvide til hele Norden, noe som etter all sannsynlighet vil legge et stort press også på norsk handelsnæring.

Riktignok har Amazon utfordringer når de kommer til Norge, for eksempel knyttet til distribusjonsnett, norske lover og arbeidsmiljøregler og muligens også nordmenns iboende skepsis. Samtidig er Amazon et effektivt maskineri som, når de først har bestemt seg, valser over det meste.

Reaksjoner fra norsk næringsliv

Allerede nå varsler flere sjefer i norsk varehandel at de velger å satse på Amazon, før selskapet i det hele tatt er lansert i Norge. Stormberg, Orkla og Polarn O. Pyret oppretter nå nettbutikker i England og Tyskland for å være forberedt når Amazon blir etablert på hjemmebane. Andre velger andre taktikker, og flere er bekymret for Amazons inntog.

Fordelen bedrifter og personer som ønsker å selge via Amazons plattform er at de der, med «Sellers»-konto, kan velge å la Amazon kjøre hele salgsprosessen, ha varelageret hos seg og stå for utsendelse, kundekontakt, betaling og liknende – såkalt «Fulfillment by Amazon (FBA)». De tar seg godt betalt for tjenesten, men tilbyr også selgerne en svært enkel salgsprosess.

Video

​Dette påvirker bankenes bedriftsmarked

For å opprette salgskonto hos Amazon må man ha en bankkonto som Amazon, ved salg, kan overføre penger til. Selgere som velger FBA, gir i all hovedsak hele kundereisen til Amazon, altså vil banken kun være involvert når bedriften får penger inn på konto fra Amazon. Et nøkkelspørsmål er derfor: Når skal man eie kunden, og når skal man eie produktet?

Gitt at Amazon får eierskapet til kundereisen, men banken sitter på pengene, står banken i det minste for en del av driften. Det er bedre enn å miste kunden helt.

Amazon tilbyr også lån til selgere som ønsker å vokse på Amazon og som trenger et større vareutvalg, varelagerkvantitet eller reklamebudsjett. For å kvalifisere som låntaker må selgeren ha en god track record, med jevnlige salg og gode tilbakemeldinger fra kundene. Deretter tilbys selgeren en lånesum  basert på salgspotensiale og betjeningsmulighet. Amazon trekker deretter månedlige beløp direkte fra selgers inntektsstrøm.

Hva kan bankene gjøre? ​

Bankene burde ta stilling til om de ønsker å involveres i Amazons salgsstrategi, og hvis de ønsker dette, erkjenne at de vil beholde kunden, men miste store deler av kundereisen.

Kontakt porteføljen: Ta kontakt med bedrifter i porteføljen og undersøk om de vil opprette konto hos Amazon når den tid kommer, og tilby dem hjelp eller alternative løsninger.

Kontakt Amazon: Amazon samarbeider med flere banker i utlandet. Man kan derfor kontakte Amazon og høre hva de tilbyr i et eventuelt samarbeid.

 

Kilder: DN, Shifter, Amazon, Tek, Knowit, American Banker
Abonner på nyhetsbrevet vårt