Kunde og Marked

Koronaeffekten: Bankenes resultater er ned over 62 % i forhold til fjor​

I et utvalg banker*) var det samlede resultatet før skatt på 4,9 milliarder. Dette er ned fra 13,2 milliarder i fjor, tilsvarende en reduksjon på 8,2 milliarder eller -62,4 %.​

I oversikten har kun Handelsbanken Norge (-4,0%), SB Sør (-27,5%), SB Møre (-28,4%) og DNB (-29,7%) en reduksjon bedre enn minus 30 %. Danske Bank Norge har en nedgang i resultat før skatt på over 3 milliarder i forhold til i fjor.

Tabell 1: bankenes resultater før skatt med endringer fra samme periode i fjor.

Tap og tapsavsetninger i koronasituasjonen​

Norske banker har siden finanskrisen bygget opp sterke buffere og soliditet for å klare å håndtere sjokk og kriser som den man er inne i nå. Koronavirus og oljeprisfall har gitt norsk økonomi og bankene store utfordringer, og derfor setter bankene av mer til fremtidig tap nå. Utsiktene for norsk økonomi fører derfor til økte tapsavsetninger for alle bankene. Dette vises i tabellen nederst til høyre. 

DNB setter av over 5,7 milliarder og Danske Bank Norge setter av 2,9 milliarder. Disse bankene står for ca. 85 % av tap og tapsavsetningene til bankene i utvalget.​

I sum har bankene satt av om lag 0,3 % til tap og tapsavsetninger. Danske bank er høyest med 0,85 %, DNB følger med 0,33 %.

Bankene forventer at de største tapene kommer i næringslivsporteføljen og særlig innen olje og offshore (DNB oppgir 45 %). 

Tabell 2: bankenes tap og tapsavsetninger i første kvartal samt tap og tapsavsetninger i forhold til brutto utlån.

*) Bankutvalget som i tabellene over

Kilder: bankenes kvartalsrapporter
Abonner på nyhetsbrevet vårt