Bolig

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,8 prosent i april 2018

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 1,0 prosent lavere enn for ett år siden. Svakeste 12 måneders vekst hadde Oslo med en nedgang på 3,8 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent. Blant de store byene hadde Bergen Kommune en vekst i april på 2,8% etterfulgt av Oslo på 2,4%

«Prisutviklingen i april er den sterkeste for april å være de siste ti årene, og alle de store byene har en sterk oppgang i prisene. Særlig utviklingen i de to største byene drar den nasjonale utviklingen opp. Fallet i boligprisene som vi observerte gjennom 2017 ser ut til å være over, og hvis denne utviklingen fortsetter vil 12 måneders veksten være positiv innen utgangen av første halvår 2018», sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Største byene i Norge

I april var det en oppgang i boligprisene for alle de største byene i Norge.

Av byene hadde Bergen sterkest utvikling i april med en økning i prisene på 2,8 prosent. Svakest oppgang hadde Hamar m/Stange med 1,0 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 3,8 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

«I store deler av landet er det nå et godt tilbud av boliger for salg som sannsynligvis vil resultere i en moderat prisutvikling i tiden fremover. Så langt i år har det vært en mindre prisvekst i de største byene, med unntak av i Oslo der utviklingen har vært overraskende sterk», avslutter Dreyer.

Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, finn.no, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt