Bolig

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,1 prosent i februar 2018

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent. Prisene ligger nå 2,3% lavere enn for ett år siden. Prisene stiger mest i Oslo, som var opp 1,4%, og i Kristiansand som var opp 2,1%. Trondheim hadde den laveste veksten av storbyene på 0,1%.

«Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp» – administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Storbyene i Norge

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på –9,1 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

– Det er flere tegn på bedring i det norske boligmarkedet sammenlignet med den svake utviklingen i 2017. Men det er samtidig viktig å understreke at det er normal konjunktursyklus i det norske boligmarkedet at boligprisene stiger om våren og synker om høsten, sier Dreyer.

OBOS-prisene steg med 2,6 prosent i februar.

OBOS-prisene, både i Oslo-området og i landet for øvrig, steg med 2,6 prosent i februar. Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 4,4 prosent. For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 3,8 prosent hittil i år.

Finanstilsynet foreslår endringer i Boliglånsforskriften

1) Særregelen for Oslo fjernes, det vil si at den særskilte regelen om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo fjernes.

2) Bankenes frihet til å unnta lån fra bestemmelsene i forskriften skjerpes noe. Finanstilsynet foreslår at bankene kan gjøre unntak i åtte prosent av verdien av innvilgede lån, mot ti prosent som er gjeldende i dag.

Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, OBOS, Finanstilsynet, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt