Lån

Banker rapporterer økt etterspørsel etter fastrentelån i 3. kvartal 2018.

I følge Norges Banks utlånsundersøkelse rapporterer bankene økt etterspørsel etter fastrentelån og forventer ytterligere økning i 4. kvartal. Bankene forventer også at utlånsrenten vil øke, men at utlånsmarginen vil være om lag uendret i neste kvartal.

De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltok i Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse om bankenes kredittpraksis og hvordan de vurderer etterspørsel etter lån: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SpareBank 1 SR- bank, SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør.

Høyere etterspørsel etter fastrentelån fra husholdningene enn forventet

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån og førstehjemslån var uendret i 3. kvartal og ventes å være uendret i 4. kvartal. Etterspørselen etter fastrentelån økte i det siste kvartalet og det var ikke ventet i 2. kvartal. Etterspørselen etter fastrentelån ventes å øke noe videre i 4. kvartal.

Bankene meldte om noe reduserte utlånsmarginer drevet av økning i finansieringskostnadene sammen med om lag uendret rentenivå i tredje kvartal. Resultatene fra undersøkelsen viser at utlånsrenten vil øke noe i 4. kvartal. Økningene i boliglånsrentene som ble varslet av bankene etter hevingen av styringsrenten, vil tre i full kraft i 4. kvartal. Bankene venter at finansieringskostnadene øker noe og at utlånsmarginen vil være om lag uendret i 4. kvartal.

Les hele rapporten her

Forventet økning i styringsrenten og pengemarkedsrenten

Norges Bank rapporterte et korrigert anslag av utlånsrenten for boliglån, Nibor, og styringsrenten i Pengepolitisk rapport 3/18. Det er forventet at rentene skal opp litt mindre i kv. 3-4 2021, enn det som var rapportert i 2/18 rapporten.

Kilder: Norges Bank, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt