Lån

Bankene forventer økt låneetterspørsel fra husholdningene i 2. kvartal

Uendret vekst for samlede utlån i 1. kvartal. Bankene forventer en liten økning for 2. kvartal. Også fastrentelån forventes å øke.

De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltok i Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse om bankenes kredittpraksis og hvordan de vurderer etterspørsel etter lån: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SpareBank 1 SR- bank, SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør.

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i 1. kvartal. Dette var omtrent som ventet i forrige kvartal. Svarene varierer imidlertid mellom bankene, noe som kan reflektere økt konkurranse. Den samlede etterspørselen ventes å øke noe i 2. kvartal, både samlet og for førstehjemslån. Bankene forventer også litt økt etterspørsel etter fastrentelån.

Bankene rapporterte at utlånsmarginen på lån til husholdninger falt litt i 1. kvartal, drevet av økte finansieringskostnader. Konkurransen økte mer enn forventet i forrige kvartal. Bankene venter at utlånsrentene vil øke noe i 2. kvartal, og det har sammenheng med økningen i styringsrenten i mars.

Les hele rapporten her.

Forventet økning for styringsrenten og pengemarkedsrenten

Norges Bank rapporterte et korrigert anslag av utlånsrenten for boliglån, Nibor, og styringsrenten i Pengepolitisk rapport 1/19. Det er forventet at rentene skal opp noe mindre i kv. 3-4 2022 enn det som var oppgitt i rapporten av 4/18.

Forventet økning til kv. 3 2022:
– Utlånsrente, boliglån: økning på 0,97 prosentpoeng;
– NIBOR: økning på 0,84 prosentpoeng;
– Styringsrenten: opp med 0,95 prosentpoeng.

Vil flere velge fastrente igjen?

Den økte interessen for fastrentelån kommer etter en periode med fallende interesse. De siste årene har stadig færre nordmenn sett på fastrentelån som attraktivt, viser tall fra SSB. I slutten av fjoråret hadde 6,6 prosent av alle norske boliglånskunder bundet renten, mot 10,2 prosent i 2015.

Over tid er flytende rente mest lønnsomt, sammenliknet med lån med rentebinding. De siste årene har den flytende renten alltid falt til et lavere nivå enn fastrenten var i forkant.

Kilder: Norges Bank, SSB, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt